BaneDanmark

Bane Danmark Sporarbejde 2022-2023

Opdatering, onsdag den 16 juni 2021


Bane Danmark skal i gang med at lave sporfornyelse imellem Roskilde og Ringsted.

Arbejdet er planlagt til udførelse 2022-2023.


Vi, Emilsgave, vil blive berørt i forbindelse med at der etableres en midlertidig arbejdsplads og depot plads, ved baneområdet for enden af Stamvejen (hesteskoen)


Arbejds arealet er markeret med grøn

De mest berørte husstande vil være nr. 123, 125, 127, 129, 145 & 147

Bestyrelsen har deltaget i et møde med Bane Danmark og Ekspropriationskommissionen, onsdag den 16. juni 2021.

På mødet blev det oplyst at arbejdsarealet ved Emilsgave ikke er planlagt som materiale depot for anlægsarbejde men primært som depot for materialer der fremkommer ved grøfte udgravning.


Bestyrelsen har anmodet Ekspropriationskommissionen om at der foretages en besigtigelse af området, mandag den 28 juni 2021.


Herudover vil bestyrelsen være i dialog med Bane Danmark for at sikre at færdsel til og fra arbejds området vil forgå sikkert og uden unødvendig gene for de beboere som bor på til Stamvejen.


Yderligere information kan altid findes på Bane Danmarks hjemmeside:

https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Sporfornyelse-Roskilde_Ringsted